Worden geen boekjes en ledenkaarten rond gebracht dit jaar

 

Zoals eerder aangegeven in boekje van seizoen 2021-2022 zal er voor seizoen 2022-2023 geen boekje verschijnen.

Ook zal er geen ledenkaarten worden rond gebracht, bij een vorst periode  kan de ledenkaarten worden afgehaald in de ijskantine.

  

  

Jaarvergadering ijsvereniging Kloosterveen

Woensdag  7 December  2022 Aanvang  20.00 uur.

                                  Agenda

   1. Opening

   2. Notulen

   3. Ingekomen stukken

   4. Jaarverslag Secretaris

   5. Jaarverslag Penningmeester

   6. Pauze

   7. Kascommissie

   8. Bestuursverkiezing:

      Aftredend en herkiesbaar: Anne Doek

      Aftredend en herkiesbaar: Berend Jan Hartenhof

      Aftredend en niet herkiesbaar Jannet Tjeerdsma

      Tegenkandidaten kunnen zich 2x24 uur voor de vergadering melden.

   9. Benoeming Kascommissie

 10. Vaststelling contributie

 11. Rondvraag

 12. Sluiting